RPH Ceria


Rancangan  Pengajaran  Harian


Mata pelajaran                          : Sains
Murid                                       : Tahun 1
Tema                                        : Sains Hayat
Bidang                                      : Haiwan
Masa                                         : 60 minit
Standard Kandungan                   : 3.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekitar kita
Standard Pembelajaran               : 3.2.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar
Standard Domain Kreatif             : 1.1.8, 1.2.1, 2.1.1

Objektif                                                
Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran :
1.  Murid dapat membuat inferens mengapa haiwan menghasilkan bunyi

Alat Bantu Mengajar         : Video Bunyi haiwan dan Gambar haiwan

LANGKAH
AKTIVITI
SDK


Set Induksi
3 minit
§  Guru membawa murid mendengar bunyi haiwan melalui video

§  Murid meneka bunyi haiwan
        Arahan;
a.       Namakan haiwan tersebut?

Persediaan
1.1.8 Mengenalpasti 
          objek, situasi atau
          fenomena sekeliling
          yang berkaitan
Langkah 1
10 minit
§  Guru mempamerkan gambar haiwan
        atau menyebut jenis haiwan

§  Beberapa orang murid yang dipilih  secara rawak untuk mengajuk bunyi haiwan.
  Arahan :
a.       Hasilkan bunyi haiwan berdasarkan gambar yang ditunjukkan atau disebutPersediaan
1.2.1 Mengenalpasti
          persamaan dan
          perbezaan dengan
          betul


Langkah 2
15 minit
§  Murid membuat inferens mengapa setiap haiwan menghasilkan bunyi.

§  Murid menyatakan inferens mengapa
setiap haiwan menghasilkan bunyi 
yang berlainan.


Imaginasi
2.1.1 Menghasilkan idea-
          idea baru dengan  
          banyak

Penutup
2 minit


§  Guru merumus isi pelajaran.No comments:

Post a Comment